PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


Szkło artystyczne


 

kiermasz szkło 17 kiermasz szkło 16 kiermasz szkło 15 kiermasz szkło 14 kiermasz szkło 13 kiermasz szkło 12 kiermasz szkło 12.2015 021 :   szkło2 027   wzór : „Czerwone kule” szkło2 042   wzór :”Miedziana noc” szkło2 045   wzór: „Morze” szkło2 050 szkło2 056  wzór : „Jesienne liście”     szkło2 049 wzór :’Gwiazdka”     Wszystkie wzory są wykonywane  na talerzach w wielkościach : 10×10 cm-  ,15x15cm-  ,20×20 cm-  ,25x25cm-  , patera 33×33 cm-  , misa 30×30 cm- szkło2 013  statuetki, świeczniki „koty” szkło2 007  statuetki, świeczniki „drzewa” szkło2 026

 

Pracownia szkła artystycznego powstał dzięki projektowi  „Wyposażenie pracowni kształtowania i wypalania szkła”  Euro-sznsa dla Lubelszczyzny.

Projekt opiewał na kwotę 71314,09zł co stanowi  równowartość 18652,438  CHF i był dofinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

www.programszwajcarski.gov.pl    www.swisscontribution.admin.ch/poland

Projekt był realizowany od 01.04.2015 do 30.06.2015

Cel projektu: Poprzez rozszerzenie naszej oferty warsztatów o techniki szklarstwa artystycznego chcemy poprawić wizerunek subregionu, co przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego

Działania: Zakup pieca do szkła. Zakup narzędzi i materiałów do prowadzenia warsztatów szklarskich. Zakup materiałów reklamowych.