PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


Zajęcia dla dzieci Lublin


Uczestnicy będą wykonywać kółeczka z wikliny, proste ozdoby wiklinowe. Warsztaty poprowadzi artysta plastyk , mistrz w zawodzie koszykarz-plecionkarz Karolina Karpińska (pedagog z 10 letnim stażem ). Koszt warsztatów 7 zł-uczestnik. Warsztaty trwają 30-45 min. Dzieci dostają Dyplomy Młodego Plecionkarza. Warsztaty mogą odbyć się w placówce przedszkolnej, lub w Domu Kultury w Lublinie na ul.Hutniczej 28a. Zapisy mailowo kontakt@fundacjawarsztat.pl, lub telefonicznie 501-095-847. Fundacja Warsztat- zapraszamy zajęcia dla dzieci lublin