PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


BEZPŁATNE warsztaty wikliniarskie-20.12.2014 Lublin Gala


Eco-Gala i Fundacja Warsztat zaprasza na bezpłatne warsztaty wikliniarskie  w godzinach 11-16. Będziemy robić gwiazdki, wieńce adwentowe…. Zapraszamy