PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


Kolorowe Jarmarki


Tak było na Kolorowych Jarmarkach 28 i 29 listopoada 2015 na Targach Lublin. Zapraszamy na nasze stoisko 6 grudnia -Rynek Sandomierz, 19 i 20 grudnia-Lublin deptak